top of page

Gañadora do terceiro premio ao espectáculo mellor valorado polo público na categoría público adulto no ano 2022 na programación VigoCultura.

Ganadora del tercer premio al espectáculo mejor valorado por el público en la categoría público adulto en el año 2022 en la programación VigoCultura.

Winner of the third prize for the best show valued by the public in the adult audience category in the year 2022 in the VigoCultura programme, 

(GL)

(ES)
(EN)

OUTRORA NÓS é un espectáculo que bebe da dramaturxia da obra gañadora do primeiro premio de teatro no Xuventude Crea 2021: “Agro 5G”. Catro mozos fan unha viaxe entre pasado e presente coa premisa de saber: Quen seríamos nós antes de nós?


O amor e a tradición son o fío condutor desta experiencia escénica que se pregunta de que maneira o desexo de amar e ser amados nos forma, nos conforma ou nos deforma. Unha mocidade que se atopa para descubrir respostas sobre a identidade tendo a valentía de cuestionar quen son e cara a onde van co desexo de evitar os erros dun pasado que aínda nos pertence.

OUTRORA NÓS  es un espectáculo que bebe de la dramaturgia de la obra ganadora del primer premio de teatro de Xuventude Crea 2021: “Agro 5G”. Cuatro jóvenes emprenden un viaje entre el pasado y el presente con la premisa de saber: ¿Quiénes seríamos nosotros en otro tiempo?

 

El amor y la tradición son el motor de esta experiencia escénica que se pregunta de qué manera el deseo de amar y ser amado nos moldea, nos conforma o nos deforma. Una juventud que se encuentra  para descubrir respuestas sobre la identidad teniendo la valentía de cuestionar quién es y hacia dónde va con el deseo de evitar errores de un pasado que todavía nos  pertenece.

OUTRORA NÓS is a show that draws on the dramaturgy of the winning play of the first Xuventude Crea 2021 theatre award: "Agro 5G". Four young people embark on a journey between the past and the present with the premise of knowing: Who would we be in another time?

 

Love and tradition are the driving force behind this stage experience that asks how the desire to love and be loved moulds, shapes or deforms us. Young people meet to discover answers about identity, having the courage to question who they are and where they are going, with the desire to avoid the mistakes of a past that still belongs to us.

Duración: 60´     
Público: xoven adulto (+14)
Teatro físico
OUTRORA-55.jpg
OUTRORA-76.jpg
OUTRORA-95.jpg

Elenco

Bal Castro    Inés Santos    Brais Pombo    Mara Neira

 

Dirección: Alba Villar

Dramaturxia: Bal Castro, Inés Santos, Brais Pombo, Mara Neira e Alba Villar

Espazo escénico: Dúas e punto (Carmen Casal e María Torres)

Iluminación: Dúas e punto (Carmen Casal e María Torres)

Vestiario: Dúas e punto (Carmen Casal e María Torres)

Espazo sonoro: Brais Pombo, Inés Santos, Bal Castro, Mara Neira.

Proxeccións audiovisuais: Alba Villar

Fotografía: Carlota Mosquera

Deseño gráfico: Alicia Santos, Alba Villar e Inés Santos

Produción: Mevadeus

Distribuidora: Amarelo Distribución

CONTRATACIÓN

Lilian Portela / Amarelo Distribución Escénica

lilian@amarelo.es 

Tel. +34 610 106 808

OUTRORA-92.jpg
bottom of page